Sơ đồ mặt bằng Ngọc Phương Nam – Quận 8

Mặt bằng căn hộ Ngọc Phương Nam
Mặt bằng căn hộ Ngọc Phương Nam